Despre Noi

 

Contact :

CUI: 25093188

Adresa: B-dul Regina Elisabeta,
nr.44, scara B, etaj 3,
ap.32, sector 5,
Bucuresti

Email: office@adibi.ro
Tel : 021.318.01.13
Fax: 021.318.01.12
 
 
 
 
 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

„ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUCURESTI ILFOV” – ADIBI

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti Ilfov – ADIBI  a fost infiintata in anul 2008, ca persoana juridica româna de drept privat, fara scop patrimonial în baza dreptului la libera asociere, conform prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 86/2008 si Hotararii Consiliului Judetean  Ilfov nr.  144/2007  asociatia are urmatorii membri:

·Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti reprezentat de  Dna Gabriela Firea, în calitate de Primar General al Primariei Municipiului Bucuresti.

·Judetul Ilfov, prin Consiliul Judetean Ilfov, reprezentat de Dl. Marian Petrache,  în calitate de Presedinte al Consiliului Judetean Ilfov .

ADIBI a fost inregistrata la Judecatoria Sector 5, in Registrul Special sub nr.31/21.07.2008, Partea I, Sectiunea 1, iar din 02.09.2010 conform Incheiere Sentinta Civila are sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 44, et.3, ap. 32, scara B, sector 5.

Asociatia are scopul de a pregati si promova la toate nivelurile, proiecte pentru dezvoltarea regionala de interes comun pentru cele doua unitati administrativ teritoriale asociate, în domeniile serviciilor sociale, transport, mediu, mediu de afaceri, turism si de a obtine finantari interne si externe necesare derularii acestora, de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori a furnizarii în comun a unor servicii publice si achizitionarea in comun a echipamentelor pentru interventii in situatii de urgenta.


2.  Culegerea propunerilor de proiecte, identificarea posibilitatilor de finantare a acestora din domeniile de interes comun, precum si sistematizarea lor în conceptia dezvoltarii regionale si a sustinerii initiativei locale;

3. Facilitarea colaborarii, cooperarii pentru realizarea, implementarea si finantarea unor proiecte comune de investitii;

4.  Cresterea sanselor de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, precum si a altor fonduri destinate dezvoltarii durabile regionale.

Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei stabilite prin Actul Constitutiv si Statut sunt:

1. Adunarea Generala;

2. Consiliul de Administratie, condus de Presedinte;

3. Cenzorul.

 

Obiectivele asociatiei  sunt urmatoarele:

1.  Intocmirea de studii, realizarea si implementarea de proiecte în domenii prioritare si de interes comun, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Bucuresti Ilfov, pentru:

1.1 Imbunatatirea infrastructurii sociale;

1.2Imbunatatirea sistemului integrat pentru interventii in situatii de urgenta prin achizitionarea de echipamente pentru Inspectoratele pentru situatii de Urgenta care furnizeaza servicii publice de interventie în situatii de urgenta in Regiunea de Dezvoltare nr.8 Bucuresti-Ilfov, in scopul de a preveni dezastrele;

1.3 Prevenirea dezastrelor;

1.4 Imbunatatirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilitati publice, sociala, educationala etc.;

1.5 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional sau zonal;

1.6 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului;

1.7 Sprijinirea cercetarii, inovarii tehnologice si crearea societatii informationale;

1.8 Cresterea ocuparii si dezvoltarii resurselor umane si a serviciilor sociale.

 


Primaria Municipiului Bucuresti

Consiliul Judetean Ilfov

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta IlfovPentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de
Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati
http://www.fonduri-ue.ro/